Υπηρεσίες για το κοινό

Αναζητηση προϊοντων

Αναζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης.

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Αναφέρετε άμεσα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ή την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Υπηρεσίες για τη βιομηχανία

Οι υπηρεσίες απαιτούν την ύπαρξη λογαριασμού. Αν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.
(Εγχειρίδιο χρήσης - EL)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε συλλόγους ασθενών, ιατρών, φαρμακοποιών και φαρμακαποθηκών. Εάν είστε Κατόχος Άδειας Κυκλοφορίας χρησιμοποιήστε την υπηρεσία 'ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ'.
(Εγχειρίδιο χρήσης - EL)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.
(Εγχειρίδιο χρήσης - EL)