Ερωτήσεις

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είναι ο κυβερνητικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας των φαρμάκων και ότι είναι αποδεκτά ασφαλή. Παρακολουθούμε τα φάρμακα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση προστασία του κοινού σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε ατομικές ιατρικές συμβουλές σε ασθενείς εάν ανησυχείτε για πιθανή παρενέργεια, θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή από γιατρό ή φαρμακοποιό.

Version 1.0.1
Η συνεδρία σας έχει λήξει λόγω αδράνειας.