• Συμπληρώστε On-line

    Αναφέρετε άμεσα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ή την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία αναφοράς.
  • Συμπληρώστε Off-line

    Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τη φόρμα και να την στείλετε μέσω fax ή ταχυδρομικώς στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Version 1.0.1
Η συνεδρία σας έχει λήξει λόγω αδράνειας.